Lãnh Sự Quán Sudan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Sudan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 194 đường Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : Thứ Ba, Thứ Tư đến Thứ Sáu, 08:30 – 11:30
  • Điện thoại : (028) 3516 5062
  • Fax : (028) 3516 5072
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/KeEkhs2Xd9NrB7MA6

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Sudan tại thủ đô Hà Nội.