Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Lãnh Sự Danh Dự : Mr. Kevin Perera

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thủ đô Hà Nội.