Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 93 đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 11:30 | chiều 13:30 – 16:30
  • Điện thoại : (028) 3829 7667
  • Fax : (028) 3829 9272
  • Email : cglaohcm@gmail.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/P2Y5DeWk2nwc8ydb9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Lào (Laos) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại TP Đà Nẵng.