Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 93 đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 11:30 | chiều 13:30 – 16:30
  • Điện thoại : (028) 3829 7667
  • Fax : (028) 3829 9272
  • Email : cglaohcm@gmail.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/P2Y5DeWk2nwc8ydb9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Lào (Laos) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại TP Đà Nẵng.