Lãnh Sự Quán Latvia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Latvia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Latvia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Latvia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Latvia tại thủ đô Hà Nội.