Lãnh Sự Quán Kyrgyzstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Kyrgyzstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Kyrgyzstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Kyrgyzstan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Kyrgyzstan cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Kyrgyzstan tại thủ đô Hà Nội