Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 24 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 09:00 – 16:00
  • Điện thoại : (028) 3827 0555
  • Fax : (028) 3827 0111
  • Email : kuwaitconsulate@gmail.com | info@kuwaitconsulate-hochiminh.com
  • Website : Website: www.kuwaitconsulate-hochiminh.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/5r9r9iKT6ffPwPcz9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Kuwait tại thủ đô Hà Nội.