Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Kazakhstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 25Bis đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/rzC29ya5i9D8V6x79

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thủ đô Hà Nội.

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.