Lãnh Sự Quán Jordan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Jordan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Jordan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Jordan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Jordan tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jordan gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jordan gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Jordan tại Bắc Kinh, Trung Quốc.