Lãnh Sự Quán Kenya tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Kenya tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Kenya hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kenya tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Kenya tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Kenya gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Kenya gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Kenya tại Bangkok, Thái Lan.