Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 261 đường Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 12:00 | chiều 13 giờ 15 – 16 giờ 45
  • Điện thoại : (028) 3933 3510
  • Fax : (028) 3933 3520
  • Email: ryoujikan@hc.mofa.go.jp
  • Website : https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/u25wc2redyYwJMrY6

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại TP Đà Nẵng, Việt Nam.