Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : Biệt thự Orchid 14, khu biệt thự cao cấp An Phú, số 36 đường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 12:30 và chiều 13:30 – 17:30
  • Điện thoại : (028) 3744 2400
  • Fax: (028) 3823 7047
  • Email: cgihcmc@gov.in | cgihcmc@hcm.vnn.vn
  • Website : https://www.cgihcmc.gov.in
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Mot2MNn6aeQgJKuDA

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thủ đô Hà Nội.

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.