Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 18 đường Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng 09:00 – 12:00 & chiều 13:00 – 13:30 | riêng Thứ Sáu, sáng 09:00 – 12:00 | chiều 14:00 – 16:00
  • Điện thoại : (028) 3825 1888 | 3825 1889
  • Fax : (028) 3829 9493 | 3822 3839
  • Email : hochiminh.kjri@kemlu.go.id
  • Website : https://kemlu.go.id/hochiminhcity/lc
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/2LNLy9vRD86mo4NZ9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Indonesia tại thủ đô Hà Nội.