Lãnh Sự Quán Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Lãnh Sự Danh Dự : Mrs. Thuy Duong Nu Le

  • Chúng tôi nhận được bản cập nhật địa chỉ mới là : KN Group, toà nhà Vista Verde, số 02 đường Phan Văn Đáng, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Tp HCM. (Ngoài ra, đây là địa chỉ từ website của chính phủ Iceland: tầng 9, toà nhà Vista Tower, số 628C xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM, Việt Nam)
  • Email : consul@icelandconsulate.vn | office@icelandconsulate.vn | secretary@icelandconsulate.vn
  • Điện thoại : (028) 6258 6611 – ext 134
  • Fax : N/A
  • Website : https://www.government.is/diplomatic-missions/country/?itemid=288a01ae-f204-11e7-9423-005056bc530c
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/cvKQ5VkyMns8qDdV9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Iceland tại thủ đô Hà Nội.

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Iceland gần Việt Nam là Văn phòng Đại sứ quán Iceland tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.

Leave a Reply