Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Vũng Tàu

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thành Phố Vũng Tàu

  • Địa chỉ : Cty Liên Doanh Vũng Tàu PARADISE, Số 1 đường Thuỳ Vân, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu
  • Điện thoại : (0254) 3811 561
  • Fax : (0254) 3852 936
  • Email : brvungtaut@yahoo.com.vn
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Bản đồ  chỉ đường : https://goo.gl/maps/KZdeQ2K5cBoXYPvG7