Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Vũng Tàu

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Vũng Tàu

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thành Phố Vũng Tàu

  • Địa chỉ : Cty Liên Doanh Vũng Tàu PARADISE, Số 1 đường Thuỳ Vân, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu
  • Điện thoại : (0254) 3811 561
  • Fax : (0254) 3852 936
  • Email : brvungtaut@yahoo.com.vn
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Bản đồ  chỉ đường : https://goo.gl/maps/KZdeQ2K5cBoXYPvG7