Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tây Ninh

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Tây Ninh

  • Địa chỉ : Đường số 7, KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại : (0276) 3896 379
  • Fax : (0276) 3896 380
  • Email : ctcvntn@gmail.com
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Bản đồ  chỉ đường : N/A