Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Hà Tĩnh

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Hà Tĩnh

  • Địa chỉ : Lô B, KCN Vũng Áng 1, Phường Kỳ Thịnh, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
  • Điện thoại : (039) 6204 473
  • Fax : N/A
  • Email : ctcht.ht@gmail.com
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Bản đồ  chỉ đường : N/A