Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Bắc Ninh

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Bắc Ninh

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Bắc Ninh

  • Địa chỉ : Số nhà 42, đường Võ Cường 39, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • Điện thoại : 0355 851 668
  • Fax : (0222) 3813 051
  • E-mail : ctcbnsecretary@gmail.com
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Bản đồ  chỉ đường : N/A