Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 41 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 07:30 – 11:30 | chiều 14:00 – 17:00
  • Điện thoại : (028) 3829 2751
  • Fax : (028) 3822 2773
  • Email : camcg.hcm@mfaic.gov.kh
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/7fCtEQu7HjC1CetM8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thủ đô Hà Nội.