Lãnh Sự Quán Cabo Verde tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Cabo Verde tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Cabo Verde tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Cabo Verde hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Cabo Verde cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Cabo Verde tại thủ đô Hà Nội