Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thủ đô Hà Nội.