Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : toà nhà The Saigon Centre Tower 2, phòng 11-05, số 67 đại lộ Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 đến 12:00 | chiều 13:00 đến 17:00
  • Điện thoại : (028) 3822 5174
  • Fax : (028) 3914 2938
  • Email : singcg_hcm@mfa.sg
  • Website : https://www.mfa.gov.sg/hochiminhcity
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/uMRj5WSGT7UBaoU69

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Singapore tại thủ đô Hà Nội.