Lãnh Sự Quán Pakistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Pakistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : tầng M, toà nhà Khanh Hoi 2 Building, số 360A đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 09:00 – 16:00
  • Điện thoại : (028) 3945 3939
  • Fax : (028) 3945 3636
  • Email : info@gepar.org.vn
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/G6TxCmB541svPVLu7

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Pakistan tại thủ đô Hà Nội.