Lãnh Sự Quán Pakistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Pakistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Pakistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : tầng M, toà nhà Khanh Hoi 2 Building, số 360A đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 09:00 – 16:00
  • Điện thoại : (028) 3945 3939
  • Fax : (028) 3945 3636
  • Email : info@gepar.org.vn
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/G6TxCmB541svPVLu7

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Pakistan tại thủ đô Hà Nội.