Lãnh Sự Quán Oman tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Oman tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Oman tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Oman hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Oman tại thủ đô Hà Nội.