Lãnh Sự Quán Nepal tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nepal tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nepal tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Nepal hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Nepal tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Nepal tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Nepal gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Nepal gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Nepal tại Bangkok, Thái Lan.