Lãnh Sự Quán Nauru tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nauru tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nauru tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nauru hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Nauru cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Nauru tại thủ đô Hà Nội