Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Malaysia tại thủ đô Hà Nội.