Lãnh Sự Quán Malawi tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Malawi tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Malawi tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malawi hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Malawi cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Malawi tại thủ đô Hà Nội