Lãnh Sự Quán Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 121A đường số 38, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : Theo hẹn
  • Điện thoại : (028) 3743 2717
  • Fax : (028) 3743 2716
  • Email : chileconsul.hcm@gmail.com
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/pHKZhHmoebz14m3v9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Chile tại thủ đô Hà Nội.