Lãnh Sự Quán Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 121A đường số 38, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : Theo hẹn
  • Điện thoại : (028) 3743 2717
  • Fax : (028) 3743 2716
  • Email : chileconsul.hcm@gmail.com
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/pHKZhHmoebz14m3v9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Chile tại thủ đô Hà Nội.