Lãnh Sự Quán Benin tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Benin tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Benin hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Benin tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Benin tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Benin gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Benin gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Benin tại Bắc Kinh – Trung Quốc.