Lãnh Sự Quán Bhutan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Bhutan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Bhutan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bhutan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Bhutan tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bhutan gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bhutan gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bhutan tại Bangkok – Thái Lan.