Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Bắc Giang 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Giang 

Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Quốc Việt, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại : 0204.3551987

Fax: 0204.3527106

Website : https://bacgiang.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://bit.ly/34pIhJj

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Bắc Giang sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.