Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ : số 15 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại : 0693545424 – 0693545181

Fax: 0643852423

Website : https://baria-vungtau.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://bit.ly/3ccBxkn

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.