Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Bắc Kạn 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ : số 431 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại : 0209.3.871.368

Fax : 0209.3.871.368

Website : https://backan.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://bit.ly/2wy6xwg

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Bắc Kạn sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.