ĐSQVN tại Nhật Bản 🇯🇵

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản 🇯🇵

Địa chỉ: Tokyo151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11 🇯🇵

Tel: +81 3 3466-3311/13; 3481-6354

Fax: +81 3 3466-7652 / 3391

mail: vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

Website : https://vnembassy-tokyo.mofa.gov.vn

Điện thoại ngoài giờ hành chính: Code nước: +81 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 2 giờ

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.