TLSQVN tại Osaka 🇯🇵

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản 🇯🇵

Địa chỉ: 4-2-15, Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan 🇯🇵

Điện thoại tổng đài: 072 221 6666; Văn phòng thương mại: 06 6261 7462

Fax: 072 221 6667; Văn phòng thương mại: 06 6261 7461

Fax (Lãnh sự): 072 221 6669

Email: tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn

Website : http://vnconsulate-osaka.mofa.gov.vn/

Code nước: +81 Code thành: 072 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam + 2 giờ:

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.