VPĐD KT-VH VN tại Đài Bắc 🇹🇼

Văn Phòng Đại Diện Kinh Tế – Văn Hoá Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan 🇹🇼

Địa chỉ: 3F, No 65 Sung Chiang Rd, Taipei, Taiwan 🇹🇼

Điện thoại: Tổng đài: 25166626

Fax: 26166625, 25041765

Email: vncosul.taipei@mofa.gov.vn, consul.taipei@gmail.com

Website : https://vnoffice-taipei.mofa.gov.vn

Code nước: +886

Code thành phố: 2 Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: 1 giờ (mùa đông) ; 1 giờ (mùa hè)

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.