Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2003D – Nguyên Gon – Sông Công – Thái Nguyên

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2003D – Nguyên Gon - Sông Công - Thái Nguyên

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2003D – Cụm công nghiệp Nguyên Gon – TP Sông Công – Thái Nguyên

  • Địa chỉ : Cụm công nghiệp Nguyên Gon, phường Cải Đan (km22 quốc lộ 3 cũ, cạnh Công ty TNHH Thái Nguyên Trường Hải) thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
  • Điện thoại : (0208) 3860 999 | 097 776 98 66
  • Fax : (0208) 3860 333
  • Email. : dangkiemthainguyen2003d@gmail.com
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/2tJYNosJPDEa1RFV8