Đại Sứ Quán Canada tại Thành Phố Đà Nẵng

Đại Sứ Quán Canada tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Canada hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Canada tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Canada tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Đại Sứ Quán Canada tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A