Lãnh Sự Quán Chile tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Chile tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Chile tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Chile tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).