Lãnh Sự Quán Belize tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Belize tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Belize hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Belize hoặc Đại Sứ Quán Belize tại TP Hà Nội, Việt Nam