Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Áo (Austria) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Áo (Austria) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Áo (Austria) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).