Đại Sứ Quán Zambia tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Zambia tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Zambia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Zambia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Zambia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Zambia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zambia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zambia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Zambia tại Kuala Lumpur, Malaysia.