Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại TP Đà Nẵng.