Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 127A đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 3622 8833
  • Fax: (028) 3622 8844
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/juMBC93suy6LSte48