Lãnh Sự Quán Tanzania tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Tanzania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Tanzania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Tanzania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Tanzania tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Tanzania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.