Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : tầng 12, số 126 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/15r16DZXWE5ZmBaL8

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Serbia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Serbia tại Jakarta, Indonesia.