Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 998 đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 11:30 | chiều 13:30 – 16:30
  • Điện thoại : (028) 3518 0045 (ext 112 or 104)
  • Fax : (028) 3518 0047
  • Email : philippineconsulate-hcm@fmc.com.vn
  • Website : https://hanoipe.dfa.gov.ph/contact-us
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/rW9qSWri3jfUqSiW7

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Philippines tại thủ đô Hà Nội.