Lãnh Sự Quán Paraguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Paraguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Paraguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Paraguay hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Paraguay tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Paraguay tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Paraguay gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Paraguay gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Paraguay tại Tokyo, Nhật Bản.