Lãnh Sự Quán Nicaragua tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nicaragua tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nicaragua tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nicaragua hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Nicaragua cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Nicaragua tại thủ đô Hà Nội