Lãnh Sự Quán Mali tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Mali tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Mali hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mali tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Mali tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mali gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mali gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Mali tại Bắc Kinh, Trung Quốc.